Analizatzaile Morfosintaktikoa

Authors: 
Jose Maria Arriola, Itsaso Esparza, Nerea Ezeiza, Koldo Gojenola, Aitor Sologaistoa
Year: 
2005
Publication place: 

LSI barne-txostena 2005