Adjektiboen eta adberbioen arteko muga zehatzik eza

Authors (IXA members): 
Authors: 
Zabala I., Odriozola J. C.
Year: 
1994
Publication place: 

ASJU XXVIII-2: 525-541 ISSN: 0582-6152