Caracterización computacional de la idiomaticidad: aplicación a la combinación nombre+verbo en euskera

Authors: 
Antton Gurrutxaga, Iñaki Alegria, Xabier Artola
Year: 
2018
Publication place: 
Estudios de Lexicología y Lexicografía. Homenaje a Eloína Miyares Bermúdez (book chapter)
ISBN edo ISSN (aldizkari, kongresu, liburu edo liburu atalak): 
9789597174349