SAHCOBA: Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque.

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (eu): 
Sintaktikoki Etiketatutako Euskarazko Corpus Historikoa (SAHCOBA)
Sintaktikoki Etiketatutako Euskarazko Corpus Historikoa sortzearen helburu nagusia hizkuntzalaritza diakronikoaren, eta batez ere sintaxi diakronikoaren alorreko ikertzaileentzat lagungarri izango diren Hizkuntzaren Prozesamendurako oinarrizko tresnak sortzea da. Corpusak euskarazko lehen testuetatik euskara batua sortu bitarteko testuak bilduko ditu, hau da XV. mendean hasi eta XX. mende erdialdera bitarteko testuak.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (en): 
SAHCOBA: Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque
Deskribapena (en): 
The project Syntactically Annotated Historical Corpus in Basque (SAHCOBA) has as its main objective to create basic tools of Natural Language Processing (PLN) to help researchers in the field of diachronic linguistics and more specifically diachronic syntax. The aim is to create a corpus that covers from the first Basque texts of the 15th century to the creation of the unified Basque in the middle of the 20th century.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (es): 
Creación de un Corpus Histórico Anotado Sintácticamente para el Euskera (SAHCOBA)
Deskribapena (es): 
El proyecto Creación de un Corpus Histórico Anotado Sintácticamente pare el Euskera (SAHCOBA) tiene como objetivo principal crear herramientas básicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para ayudar a los investigadores en el campo de la lingüística diacrónica y más concretamente de la sintáxis diacrónica. Se pretende crear un corpus que comprenda desde los primeros textos en euskera del siglo XV hasta la creación del euskera unificado a mediados del siglo XX.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (fr): 
Corpus Historique de la Langue Basque Annoté Sintaxiquement (SAHCOBA)
Deskribapena_fr: 
Le projet Corpus Historique de la Langue Basque Annoté Sintaxiquement (SAHCOBA) a pour principal objectif de créer des outils de base de traitement du langage naturel (PLN) pour aider les chercheurs dans le domaine de la linguistique diachronique et plus spécifiquement la syntaxe diachronique. L'objectif est de créer un corpus qui s'étend des premiers textes basques du XVe siècle jusqu'à la création du basque unifié au milieu du XXe siècle.
Kode ofiziala: 
RTI2018-098082-J-I00
Ikertzaile nagusia: 
Ainara Estarrona
Erakundea: 
Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades (MICINN)
Hasiera data: 
2019/09/02
Bukaera data: 
2022/09/02
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Ainara Estarrona
Besteak: 
Ricardo Etxepare
Kontratua: 
No
Webgunea: 
http://
HiTZen ez bistaratu