Eulia

Deskribapen laburra: 
Testuak etiketatzeko ingurunea
Harremanetarako: 
kike.fernandez[at/abildua]ehu.es
Deskribapena: 
EULIA ingurunea software-arkitektura da, lengoaia naturaleko prozesatzaileak
integratzeko aukera ematen duena, beti ere informazio linguistikoa AWA
izeneko antolamendua jarraitzen badu (Artola et al., 2009). EULIAren
ezaugarri nagusiak, besteak beste, hauek dira:
- Galdeketak egin
- Testuak analizatzera bidali
- Testuen gainean eginiko anotazioak ikusi eta haiei buruz galdetu.
- Eskuzko desanbiguazioa
- Analisi berrien sorkuntza
Funtzionalitatea: 
Corpus bilaketa. Corpus anotazio berriak. Eskuzko desanbiguazioa. Analisi sorkuntza.
Teknologia: 
Java, C++ (LibIxaml)
Garapena: 
Different projects funded by the Basque government and the Spanish R&D agency.
Adibideak: 
* Artola X, de Ilarraza AD, Soroa A, Sologaistoa A (2009) Dealing with complex lin-
guistic annotations within a language processing framework. IEEE Transactions on
Audio, Speech and Language Processing 17(5):904–915
* Artola X, de Ilarraza AD, Ezeiza N, Gojenola K, Hernndez G, Soroa A (2002) A
class library for the integration of NLP tools: Definition and implementation of an
abstract data type collection for the manipulation of SGML documents in a context
of stand-off linguistic annotation. In: Proc. of LREC 2002