Euskarazko hitz anitzeko unitate lexikalen tratamendu konputazionala

Authors: 
Ruben Urizar, Iñaki Alegria, Juan Carlos Odriozola, Nerea Ezeiza
Public documents: 
Year: 
2009
Publication place: 

Beñat Oihartzabali Gorazarre. Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio Urquijo. XLIII:1-2 (2009). 891-908 orr.