Master Tesiak: proposamenak

Master tesi proposamenak

Tituloa Tutorea Fitxategia Esleitua
1 Polisemiaren azterketa alor akademiko espezializatuetan / Exploring polysemy in specific academic domains izaskun.aldezabal@ehu.eus
2 Errore sinple eta konplexuen azterketa hizkuntza-ereduetan oinarritutako euskarazko estilo- eta gramatika-zuzentzaile bati begira / Analysing simple and complex errors for a Basque grammar-style checker based on language models izaskun.aldezabal@ehu.eus
3 Cross-lingual transfer via prompt translation and multilingual language models jeremy.barnes@ehu.eus
4 Language Models for Morphologically Rich Languages a.soroa@ehu.eus, izaskun.aldezabal@ehu.es
5 Bootstrapping semantic lexicons for low- resource languages jeremy.barnes@ehu.eus
6 Prompt learning for temporal relation extraction oier.lopezdelacalle@ehu.eus
7 Comparison of neural vocoders to be used with Tacotron2 eva.navas@ehu.eus
8 Challenging datasets to test human's and LM linguistic knowledge itziar.gonzalezd@ehu.eus
9 Multimodal DPR gorka.azcune@ehu.eus ander.salaberria@ehu.eus
10 [en or eu] Taking a (more) linguistic perspective on Machine Translation: training, evaluation or use nora.aranberri@ehu.eus
11 Distant Reading euskaraz? Euskara eta euskal literaturako corpus digitala eta hipotesiak lantzen jon.alkorta@ehu.eus mikel.iruskieta@ehu.eus
12 Image verbalization for Visual Semantic Textual Similarity gorka.azcune@ehu.eus ander.salaberria@ehu.eus
13 [en or eu] How might machine translation influence the development of a language? nora.aranberri@ehu.eus
14 Adaptation of FastSpeech 2 text to speech architecture to Spanish and Basque eva.navas@ehu.eus inma.hernaez@ehu.eus
15 Multilingual DPR gorka.azcune@ehu.eus ander.salaberria@ehu.eus
16 Quiz-style distractor generation using generative language models itziar.aldabe@ehu.eus oier.lopezdelacalle@ehu.eus
17 Fake News and Fact-checking: Inference, Multilingual and Few-shot Approaches rodrigo.agerri@ehu.eus
18 Early identification of suicide ideation maite.oronoz@ehu.eus
19 Integrating knowledge bases and text in language models for lower resource languages a.soroa@ehu.eu
20 Investigating the relation between prompt learning and natural language inference (entailment) e.agirre@ehu.eus itziar.gonzalezd@ehu.eus oscar.sainz@ehu.eus
21 Casting NLP tasks as Question Answering for Multilingual and Cross-lingual approaches rodrigo.agerri@ehu.eus
22 Reasoning and deep learning e.agirre@ehu.eus
23 Generating grammatically correct but improbable sentences (in Basque) / Gramatikoki zuzenak diren baina inprobableak diren esaldiak sortuz (euskararako) begona.altuna@ehu.eus; itziar.gonzalezd@ehu.eus
24 Argument Mining and Generation rodrigo.agerri@ehu.eus
25 Multilingual word sense disambiguation and Named-Entity Disambiguation using T5 e.agirre@ehu.eus ander.barrena@ehu.eus
26 Creation of a system for the extraction and normalisation of time expressions in Basque / Euskarazko denbora-adierazpenen erauzketa eta normalizaziorako sistema sortzea rodrigo.agerri@ehu.eus; begona.altuna@ehu.eus
27 Multilingual and Multi-Domain Opinion Mining and Sentiment Analysis rodrigo.agerri@ehu.eus
28 Investigating the relation between prompt learning and natural language inference (entailment) e.agirre@ehu.eus itziar.gonzalezd@ehu.eus
29 Testing the world knowledge of LM (multilingual) begona.altuna@ehu.eus; itziar.gonzalezd@ehu.eus
30 Linking entities to Wikipedia using pre-trained language models / Entitateak Wikipediara lotzen hizkuntza-eredu aurre-entrenatuen bidez e.agirre@ehu.eus
31 Adjective modelling in WordNet with latest innovations jon.alkorta@ehu.eus, itziar.gonzalezd@ehu.eu
32 Joint Entity and Relation Extraction for clinical decision making alicia.perez@ehu.eus
33 Event ordering based on explainable multi-label text classification arantza.casillas@ehu.eus
34 Towards the Enrichment of Basque WordNet with a Sentiment Lexicon jon.alkorta@ehu.eus, itziar.gonzalezd@ehu.eus
35 Languages and Gender bias olatz.perezdevinaspre@ehu.eus
36 Evaluating NLG: Automatic Text Simplification itziar.gonzalezd@ehu.eus
37 [eu en] Multilingual modeling of a linguistic/multimodal phenomenon in wordnets. Itziar@gonzalezd@ehu.eus
38 [eu en] Deep understanding of CEFR guidelines for multilingual readability assessment itziar@gonzalezd@ehu.eus
39 [eu] Aditzetiko izenen azterketa morfopragmatikoa euskarazko corpus akademiko batean igone.zabala@ehu.eus
40 [eu] Pakete lexikoen (lexical bundles) azterketa euskarazko corpus akademiko batean finkatutako errutina diskurtsiboak deskribatzeari begira igone.zabala@ehu.eus
41 [eu] Izen arinen erabilera euskarazko corpus akademiko batean igone.zabala@ehu.eus