Sintaxi lexikoa: ikuspegi teorikoak eta euskararako hiztegi espezifikoen osaketa

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (en): 
Lexical Syntax: theoretical perspectives and creation of specific dictionaries for Basque
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (es): 
Sintaxis léxica: perspectivas teóricas y constitución de diccionarios específicos para el vasco
Kode ofiziala: 
EHU-1999-69
Ikertzaile nagusia: 
Miren Azkarate
Erakundea: 
Eusko Jaurlaritza
Saila: 
Hezkuntza
Hasiera data: 
2000/01/01
Bukaera data: 
2001/12/31
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Kepa Sarasola