EUSKARAZKO DENBORA-EGITUREN AZTERKETA ETA CORPUSAREN SORRERA /ANALYSIS OF BASQUE TEMPORAL CONSTRUCTIONS AND THE CREATION OF A CORPUS

Authors (IXA members): 
Authors: 
Begoña Altuna
Year: 
2019
ISBN edo ISSN (aldizkari, kongresu, liburu edo liburu atalak): 
ISSN: 1130-5738
Tesi zuzendariak: 
María Jesús Aranzabe, Arantza Díaz de Ilarraza