MT4All: Unsupervised MT for low-resourced language pairs

Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (eu): 
MT4All
MT4All CEF ekintzaren helburua baliabide gutxi dituzten hizkuntzetarako EBn interes publikoko eremuetan, hala nola e-Health eta e-Justice, baliabide elebidunak sortzea da (hiztegi elebidunak eta itzulpen automatikoko sistemak). Datu elebakarretan oinarrituta, MT4All-ek gainbegiratu gabeko itzulpen automatikoaren azken aurrerapenak aplikatuko ditu hiztegi elebidunak eta itzulpen-ereduak sortzeko. Baliabide elebidun berriak CEF Automated Translation Building block-eko gaur egungo itzulpen automatikoko motorrak hobetzeko erabiliko dira, baita baliabiderik ez duten hizkuntza-pareetarako edo domeinuetarako motor berriak eraikitzeko ere.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (en): 
MT4All: Unsupervised MT for low-resourced language pairs
Deskribapena (en): 
The MT4All CEF action aims to provide bilingual resources (bilingual dictionaries and machine translation systems) for the under-resourced languages in fields of public interest at the EU level, such as e-Health and e-Justice. Based on monolingual data, MT4All will apply the last advances in unsupervised machine translation to derive bilingual dictionaries and translation models. The new bilingual resources will be use to enhance existing machine-translation engines of the CEF Automated Translation Building block, and to build new engines for non-covered language pairs or domains.
Deskribapen motza, derrigorrezkoa proiektuak logorik ez badu (es): 
MT4All: Unsupervised MT for low-resourced language pairs
Deskribapena (es): 
La acción CEF MT4All tiene como objetivo crear recursos bilingües (diccionarios bilingües y sistemas de traducción automática) para las lenguas con pocos recursos en ámbitos de interés público a nivel de la UE, como e-Health y e-Justice. Basándose en datos monolingües, MT4All aplicará los últimos avances en traducción automática no supervisada para generar diccionarios bilingües y modelos de traducción. Los nuevos recursos bilingües se utilizarán para mejorar los actuales motores de traducción automática de CEF Automated Translation Building block, y para construir nuevos motores para pares de idiomas o dominios no cubiertos.
Kode ofiziala: 
INT NOCORE 20/01
Ikertzaile nagusia: 
Gorka Labaka
Erakundea: 
European Comission
Saila: 
Lengoaia eta Sistema Informatikoak
Hasiera data: 
2020/01/01
Bukaera data: 
2021/12/31
Taldeko ikertzaile nagusia: 
Gorka Labaka
Kontratua: 
No
HiTZen ez bistaratu