Journal

Hacia el análisis de sentimientos en euskera

Este es un resumen de la tesis escrita por Jon Alkorta bajo la supervisi ́ondel Dr. Koldo Gojenola (Departamento de Lenguajes y Sistemas Inform ́aticos) yel Dr. Mikel Iruskieta (Departamento de Did ́actica de la Lengua y la Literatura)y presentada en la Universidad del Pa ́ıs Vasco (UPV/EHU).

Euskararen i(ra)kaskuntza-prozesuak: hezkuntza eta hizkuntza teknologiak

Ingurune digitalean bizi arren, bi arazo ezberdin izan ditzakegu: bat, teknologiaren eraldaketa azkarra edota egokitu gabekoa izatea eta, bi, euskara eta antzeko baliabide mugatuetako hiz- kuntzetan behar diren teknologiak ez sortzea edota erabilgarri ez egotea.

Pages

Subscribe to RSS - Journal